_ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η τεχνική εταιρεία 'Π&Κ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ' προσφέρει αξιόπιστες και ταχείες υπηρεσίες στην παραγωγή Τοπογραφικών και Συγκοινωνιακών Μελετών, στην υποστήριξη Εργοταξίων Κατασκευής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών  Έργων με την εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε κατασκευή και μέτρηση Γεωδαιτικών δικτύων με πολλές εφαρμογές σε όλα τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα έχοντας ως σύμμαχο τον πλούσιο εξοπλισμό της (6 δέκτες GPS).

Ιδιαίτερη  εξειδίκευση υπάρχει σε Δίκτυα Σηράγγων και στην εφαρμογή αυτών.

Υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση επίσης, σε εργασίες Βυθομετρήσεων, έχοντας στη διάθεση μας όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του είναι, ο υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης των εργασιών με τη χρήση των πιο γνωστών προγραμμάτων λογισμικού που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, και λειτουργούν σε περιβάλλον δικτύου με σύγχρονα μηχανήματα, από πολύ έμπειρο προσωπικό. Διακρίνεται για τον άρτιο εξοπλισμό σε μηχανήματα για εκπόνηση Τοπογραφικών εργασιών υπαίθρου, διαθέτοντας πλήρη αυτονομία σε μετακίνηση, εγκατάσταση συνεργείων και ταχεία εκτέλεση του έργου.

Το Τεχνικό Γραφείο  είναι απευθείας ανάδοχος σε μεγάλο αριθμό μελετών από σημαντικό αριθμό Δημοσίων Υπηρεσιών οι οποίες εκτελέσθηκαν όλες εμπρόθεσμα και άρτια. Παρά το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης Του στον επαγγελματικό στίβο, είναι αξιοσημείωτη η εμπειρία που διαθέτει από τη συμμετοχή του στην εκπόνηση μεγάλων μελετών αλλά και στην κατασκευή μεγάλων και σύνθετων Συγκοινωνιακών έργων, (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΠΑΘΕ, Σήραγγες, Μεγάλα Τεχνικά, Γέφυρες).

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

GEOconnexion International

περιοδικό

Construction Europe

περιοδικό

International Construction

περιοδικό

 

Back to Top