_ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

 

○○○

Η παροχή των Υπηρεσιών του Γραφείου χρησιμοποιείται εντατικά εδώ και χρόνια, από τους καλύτερους ιδιώτες μελετητές καθώς και πληθώρα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων, Νομαρχιών και Περιφερειών αλλά και Δημόσιες Υπηρεσίες ιδιωτικού Δικαίου (ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., ΒΙΠΕΤΒΑ κ.α.).   

Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο με τους συχνότερους αποδέκτες των Τεχνικών παροχών της Εταιρείας μας:

         Μελετητικά γραφεία - εταιρείες / Τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες / Δημόσιες υπηρεσίες ΟΤΑ

 

Back to Top